blog-2

Is mijn keuringsbewijs nog geldig?

Door de maatregelen genomen in verband met het Corona virus of COVID-19 werden de autokeuring centra sinds 18 maart gesloten.
Elke regio kondigde daarbij maatregelen en deze zijn als volgt:

In Vlaanderen:

De keuringscentra gaan weer open op woensdag 25 maart, weliswaar enkel voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen.
Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden

In Wallonie :

· Al de keuringcertificaten die vervallen tussen 1 maart en het heropenen van de controles worden verlengd met 6 maanden

In Brussel :

· De vervaldag wordt verlengd met het aantal dagen dat het centrum gesloten is wegens COVID-19 voor de personen die zich moeten presenteren voor de technische controle tijdens de sluiting.

SAVE Insurance blog2-support-pddmxmu7hqu3i8w11c8rydjtgadikg5kh9ldzdijrc Is mijn keuringsbewijs nog geldig? Business Uncategorized  Insurance Inspection

Standpunt van SAVE-INSURANCE: geldig zowel voor onze privé als professionele klanten

· Rijdt u rond met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs omdat het vervallen is vanaf 18/03/2020 (sluiting van de keuringscentra), dan zal er bij een schadegeval het verhaalsrecht in de BA-dekking of de uitsluitingsgrond in een andere dekking niet toegepast worden, voor zover het ontbreken van een geldig keuringsbewijs zijn oorzaak vindt in de bovenstaande COVID-19 maatregelen.
· Blijkt dat het ontbreken van een geldigd keuring echter niets te maken heeft met de COVID-19 maatregelen, dan blijven het verhaalsrecht in de BA-dekking en de uitsluiting in de andere dekkingen mogelijk.

Moest U vragen hebben over Uw autoverzekering of keuring hiervan, aarzel niet contact op te nemen. We helpen U graag verder