Expat

Voertuig

 • SAVE Insurance dip-autoverzekering Expat
 • De basis van een autoverzekering is de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Deze dekt de materiële alsook de lichamelijke schade die u als bestuurder van een motorvoertuig veroorzaakt aan derden. Deze verzekering wordt meestal aangeboden met de waarborg rechtsbijstand.

  Een uitbreiding op bovenstaande waarborgen is een omniumverzekering. De eerste mogelijkheid is de kleine omnium. Deze dekt schade aan het voertuig die niet noodzakelijk veroorzaakt is door een aanrijding. Brand, diefstal, natuurrampen, glasbraak en aanrijding met dieren vallen onder deze waarborg.

  Een andere mogelijkheid is de grote omnium. De waarborgen van een kleine omnium worden uitgebreid met de dekking vandalisme en voertuig schade door aanrijding. De schade aan uw voertuig wordt vergoed of de waarde van uw voertuig wordt terugbetaald indien de wagen volgens de voorwaarden van uw verzekeringspolis niet meer te herstellen is. De materiële schade aan uw voertuig die niet gerecupeeerd kan worden van een aansprakelijke derde wordt vergoed via deze dekking.

  Bijkomende uitbreidingen zijn mogelijk: bestuurdersverzekering, bijstand en pechverhelping met vervangend vervoer zelfs in heel Europa.

  Wij bieden diplomatieke voorwaarden voor werknemers van Europese Instellingen, ambassades/consulaten, NAVO en SHAPE-personeel.

 • SAVE Insurance motor Expat
 • De basis van een motor- en bromfietsverzekering is de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Deze verzekering dekt zowel de materiële als de lichamelijke schade die u als bestuurder van een motorvoertuig veroorzaakt aan derden. Deze verzekering wordt meestal aangeboden met de waarborg rechtsbijstand.

Expat

Woning

 • Deze verzekering is een must-have voor zowel eigenaars als huurders van een woning. Let wel op want in sommige gewesten is dit wettelijk verplicht, alsook in het merendeel van de huurcontracten. Wij raden u aan om u in te dekken tegen de financiële consequenties van mogelijke schades. Schades aan uw woning kunnen veroorzaakt zijn door brand, storm, hagel, water, glasbreuk, natuurrampen, enzovoort. Vaak denkt men enkel aan de verzekeringen van het gebouw. Maar het is ook van belang om uw persoonlijke bezittingen en huuraansprakelijkheid te dekken. Bij SAVE Insurance voegen we altijd de basis rechtsbijstand toe. Zo zijn uw belangen ten alle tijden optimaal verdedigd.
 • SAVE Insurance Basisdekking Expat
 • SAVE Insurance Diefstal Expat
 • Neem een diefstalverzekering als aanvulling op uw brandverzekering. Zo verzekert u al uw persoonlijke bezittingen tegen diefstal en poging tot diefstal. De diefstalverzekering beschermt u tegen een financieel verlies na een traumatische ervaring, zoals woninginbraak. Ook bent u verzekerd in geval van diefstal buitenshuis met geweld.
 • Verzeker uw kostbare bezittingen tegen mogelijke schadegevallen. SAVE Insurance bieden wij efficiënte en op maat gemaakte oplossingen die aansluiten op uw specifieke wensen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om uw premie uit te breiden met een alle risico dekking.
 • SAVE Insurance fine-specie Expat
Expat

Gezin

 • SAVE Insurance Burgerlijke Expat
 • Een familiale verzekering dekt materiële en lichamelijke schade aan derden die veroorzaakt is door uw gezin. Onder deze verzekering valt ook de schade aan derden die veroorzaakt is door tijdelijke gasten die in uw huis verblijven. Uzelf, alle gezinsleden en uw huisdieren zijn gedekt onder deze verzekering. Deze verzekering wordt standaard uitgebreid met de waarborg rechtsbijstand en voorziet een wereldwijde dekking.
 • Kies voor een tijdelijke of jaarlijkse oplossing om reisongemakken in te dekken. Bescherm uzelf tegen de financiële consequenties van medische kosten in buitenland, repatriëring in geval van ziekte of ongeval, eventuele vervroegde terugkeer wegens overlijden of ziekenhuisopname van verwant in België. Verzeker uzelf tegen annulatie, mogelijke reisonderbreking en ongemakken met betrekking tot uw bagage.
 • SAVE Insurance Reisverzekering Expat
 • SAVE Insurance blog1-hero Expat
 • Aan uw gezondheid hangt geen prijskaartje. Bescherm u en uw familie tegen de financiële consequenties van een ziekenhuisopname of zware ziekte. Kies voor een geschikte aanvulling op uw wettelijke verplichte gezondheidsverzekering. Voorzie bescherming waar ook ter wereld en kies voor een internationale medische verzekering.
 • Als u huishoudelijk hulp krijgt, bent u wettelijk verplicht om deze personen te verzekeren. Deze verzekering voorziet de volgende waarborgen: medische kosten, tijdelijke/blijvende arbeidsongeschiktheid, overlijden en uitvaartkosten.

 • SAVE Insurance Huispersoneel Expat