Zelfstandige KMO

Bedrijfsvoertuig

 • Auto
 • Lichte vracht
 • Vloot
 • Andere
 • De basis van een autoverzekering is de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid oftewel BA. Deze dekt zowel de materiële als de lichamelijke schade die u als bestuurder van een motorvoertuig veroorzaakt aan derden. Alsook wordt deze meestal aangeboden met de waarborg rechtsbijstand.

  Een mogelijke uitbreiding op deze waarborgen is een omniumverzekering. De eerste mogelijkheid, kleine omnium, dekt schade aan de wagen die niet veroorzaakt zijn door een ongeval. Brand, diefstal, natuurrampen, glasbraak en aanrijding met dieren vallen onder deze waarborg.

  Een andere mogelijkheid is een grote omnium. De waarborgen van een kleine omnium worden uitgebreid met de dekking schade door vandalisme en voertuigschade door aanrijding . De schade aan uw wagen wordt vergoedt of de waarde van uw wagen wordt terugbetaald indien de wagen niet meer te herstellen is volgens de voorwaarden van uw verzekeringspolis. De materiële schade aan uw voertuig dat niet verhaalbaar is een op aansprakelijke derde, wordt vergoedt via deze waarborg.

  Bijkomende uitbreidingen zijn ook mogelijk: bestuurdersverzekering alsook bijstand en pechverhelping.
 • De basis van een bedrijfsvoertuig is de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid. De BA dekt zowel de materiële als de lichamelijke schade die u als bestuurder van een motorvoertuig veroorzaakt aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers,… . Alsook wordt deze meestal aangeboden met de waarborg rechtsbijstand.Een mogelijke uitbreiding op deze waarborg is een kleine omnium. Deze dekt schade aan de wagen die niet veroorzaakt zijn door een ongeval. Brand, diefstal, natuurrampen, glasbraak en aanrijding met dieren vallen onder onze waarborg.

  Een andere mogelijke uitbreiding is een grote omnium. De waarborgen van een kleine omnium worden uitgebreid met de dekking schade door vandalisme en voertuigschade door aanrijding. De schade aan uw wagen wordt vergoedt of de waarde van uw wagen wordt terugbetaald indien de wagen niet meer te herstellen is volgens de voorwaarden van uw verzekeringspolis. De materiële schade aan uw voertuig dat niet verhaalbaar is een op aansprakelijke derde, wordt vergoedt via deze waarborg.

  Bijkomende uitbreidingen zijn ook mogelijk: bestuurdersverzekering alsook bijstand.Ook is het mogelijk om de inhoud van uw bestelwagen te verzekeren. Verzeker uw koopwaar, toevertrouwd goed en materiaal tegen mogelijke schadegevallen om financiële verliezen tegen te gaan te wijten aan diefstal of ongeval.
 • Vanaf een aantal bedrijfswagen, kan een vloottarief worden toegepast. Deze vlootstructuur kan worden toegepast op personenwagens, bestel- en/of vrachtwagens. Door het plaatsen van al uw voertuigen onder één polis, kiest u voor transparantie en duidelijkheid. Dit is mogelijk voor zowel gekochte, geleasede als gefinancierde wagens.
 • Bezit u een voertuig dat een wettelijke verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering verreist? Aarzel niet om ons te contacteren en wij helpen u graag verder met een gepersonaliseerde offerte..
Zelfstandige KMO

Bedrijf

 • Gebouw/Inhoud
 • Aansprakelijkheid
 • Reisverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Gebouw

  Deze verzekering is een must voor zowel eigenaars als huurders. Dekt u in tegen de financiële consequenties van mogelijke schades veroorzaakt door brand, storm, hagel, water, glasbreuk, natuurrampen en vele anderen aan het gebouw. Schade aan uw patrimonium kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen alsook het in gevaar brengen van het voortbestaan van uw activiteit.

  Inhoud

  Aanvullend op uw patrimoniumverzekering, kan u uw uitrusting, voorraad, materiaal en meubilair verzekeren. Breidt uw verzekering uit met bijkomende waarborgen als ontdooiing van koopwaren, diefstal, bedrijfsschade, machinebreuk, onrechtstreekse verliezen, … om financiële gevolgen na schade te vermijden. Indien een risico voldoet aan bepaalde voorwaarden, is een verzekering alle risico’s mogelijk. Wij zoeken graag naar een oplossing die de geschikte bescherming biedt aangepast aan uw professionele situatie.
 • Tijdens het uitoefenen van uw activiteit bestaat de kans dat er schade wordt aangericht aan een derde partij. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van uzelf, uw personeelsleden en uw bedrijf in geval van lichamelijke en materiële schade in het kader van uw beroepsactiviteit. Afhankelijk van uw activiteit kunnen de volgende waarborgen aangeboden worden: BA Uitbating, BA na levering en BA toevertrouwd goed. Indien u over een zaak beschikt die toegankelijk is voor publiek, dan is een verzekering.

  Objectieve Aansprakelijkheid wettelijk verplicht in geval van bepaalde parameters. Zo beschermt u zich tegen schadevergoedingen die slachtoffers van brand of ontploffing kunnen eisen van u. Zelfs zonder bewijs van fout kan u namelijk als uitbater aansprakelijk worden gesteld.

  Elke bestuurder of bedrijfsleider kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden na het begaan van grove fout. Bescherm uzelf met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 • Kies voor een tijdelijke of jaarlijkse oplossing om reisongemakken in te dekken. Bescherm uzelf en uw personeelsleden tegen de financiële consequenties van medische kosten in buitenland, repatriëring in geval van ziekte of ongeval, eventuele vervroegde terugkeer wegens overlijden of ziekenhuisopname van verwant in België, … Verzeker uzelf en uw personeelsleden tegen annulatie, mogelijke reisonderbreking en ongemakken met betrekking tot uw bagage.
 • Kies voor een uitgebreide dekking van uw verzekeringspolissen. Volgende uitbreidingen zijn mogelijk op uw basiswaarborg met betrekking tot uw activiteit: personeel, overheid, … Ook uw privé-waarborgen kunnen geglobaliseerd worden onder één verzekeringspolis.
Zelfstandige KMO

Personeel

 • Arbeidsongevallen
 • Groepsverzekering
 • Als werkgever bent verplicht om een wettelijke arbeidsongevallenverzekering aan te gaan voor het personeel dat u te werk stelt. Bescherm uw werknemers – arbeiders alsook bediendes – tegen een ongeval op de werkvloer alsook op weg naar of van het werk. Deze waarborg voorziet dekking in geval van arbeidsongeschiktheid, overlijden, medische kosten etc.
 • Motiveer uw werknemers met een groepsverzekering daar deze voordeliger is dan een loonsverhoging. Een groepsverzekering is fiscaal interessant voor zowel werkgever als werknemer. Deze kan bestaan uit de verschillende waarborgen als hospitalisatie ,pensioen, arbeidsongeschiktheid, etc.
Zelfstandige KMO

Zaakvoerder

 • Zaakvoerder
 • Welke financiële consequenties voor u en uw bedrijf indien langdurige arbeidsongeschiktheid? Wat als u betrokken geraakt in een ongeval of buiten strijd bent door ziekte? Of hoe behoudt u dezelfde levensstijl op pensioenleeftijd? Wat met uw nabestaanden indien u plots komt te overlijden.

  Het is nooit te vroeg om aan uw eigen te denken. Spaar fiscaal voordelig via uw bedrijf voor uw eigen pensioen. Bescherm uzelf alsook uw activiteit tegen arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte alsook overlijden.

  Kies als bedrijfsleider voor polissen als VAPZ, bedrijfsleidersverzekering, gewaarborgd inkomen, etc.

  Slaap op beide oren dat u, uw familie alsook uw bedrijf niets tekort komt.