Zelfstandige KMO

Bedrijfsvoertuig

 • SAVE Insurance Auto Zelfstandige KMO
 • De basis van een autoverzekering is de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Deze dekt de materiële alsook de lichamelijke schade die u als bestuurder van een motorvoertuig veroorzaakt aan derden. Deze verzekering wordt meestal aangeboden met de waarborg rechtsbijstand.

  Een uitbreiding op bovenstaande waarborgen is een omniumverzekering. De eerste mogelijkheid is de kleine omnium. Deze dekt schade aan het voertuig die niet noodzakelijk veroorzaakt is door een aanrijding. Brand, diefstal, natuurrampen, glasbraak en aanrijding met dieren vallen onder deze waarborg.

  Een andere mogelijkheid is de grote omnium. De waarborgen van een kleine omnium worden uitgebreid met de dekking vandalisme en voertuig schade door aanrijding. De schade aan uw voertuig wordt vergoed of de waarde van uw voertuig wordt terugbetaald indien de wagen volgens de voorwaarden van uw verzekeringspolis niet meer te herstellen is. De materiële schade aan uw voertuig die niet gerecupeeerd kan worden van een aansprakelijke derde wordt vergoed via deze dekking.

  Bijkomende uitbreidingen zijn mogelijk: bestuurdersverzekering, bijstand en pechverhelping met vervangend vervoer zelfs in heel Europa.
 • SAVE Insurance lichte-vracht Zelfstandige KMO
 • De basis van een autoverzekering is de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Deze dekt de materiële alsook de lichamelijke schade die u als bestuurder van een motorvoertuig veroorzaakt aan derden. Deze verzekering wordt meestal aangeboden met de waarborg rechtsbijstand.

  Een uitbreiding op bovenstaande waarborgen is een omniumverzekering. De eerste mogelijkheid is de kleine omnium. Deze dekt schade aan het voertuig die niet noodzakelijk veroorzaakt is door een aanrijding. Brand, diefstal, natuurrampen, glasbraak en aanrijding met dieren vallen onder deze waarborg.

  Een andere mogelijkheid is de grote omnium. De waarborgen van een kleine omnium worden uitgebreid met de dekking vandalisme en voertuig schade door aanrijding. De schade aan uw voertuig wordt vergoed of de waarde van uw voertuig wordt terugbetaald indien de wagen volgens de voorwaarden van uw verzekeringspolis niet meer te herstellen is. De materiële schade aan uw voertuig die niet gerecupeeerd kan worden van een aansprakelijke derde wordt vergoed via deze dekking.

  Bijkomende uitbreidingen zijn mogelijk: bestuurdersverzekering, bijstand en pechverhelping met vervangend vervoer zelfs in heel Europa.

  Zeker, als u meer informatie wenst over het verzekeren van de inhoud van uw lichte vracht, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kunnen u helpen bij het vinden van de juiste dekking voor uw specifieke situatie en voorzien van een gepersonaliseerde offerte.

   

 • SAVE Insurance Vloot Zelfstandige KMO
 • Vanaf een bepaald aantal bedrijfsvoertuigen, kan een vloot tarief worden toegepast. Deze vloot structuur kan worden toegepast op personenwagens, bestel- en vrachtwagens. Door al uw voertuigen onder één polis te plaatsen, kiest u voor transparantie en duidelijkheid. Dit is mogelijk voor zowel gekochte, geleasede alsook gefinancierde wagens.

 • SAVE Insurance Andere Zelfstandige KMO
 • Heeft u een voertuig dat een wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering vereist? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Wij helpen u graag verder met een gepersonaliseerde offerte.

Zelfstandige KMO

Onderneming

 • Gebouw

  Deze verzekering is een must-have voor zowel eigenaars als huurders. Wij raden u aan om uzelf in te dekken tegen de financiële consequenties van mogelijke onverwachte gebeurtenissen. Schade aan het gebouw waar uw onderneming is gevestigd, kan veroorzaakt zijn door brand, storm, hagel, water, glasbreuk, natuurrampen, enz. Schade aan uw patrimonium kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen en kan het voortbestaan van uw activiteit in gevaar brengen. 

  Inhoud

  Naast het bovenstaande, kunt u uw professionele uitrusting, voorraad, materiaal en meubilair verzekeren. Breidt uw verzekering uit met bijkomende waarborgen indien van toepassing, zoals ontdooiing van koopwaren, diefstal, bedrijfsschade, machinebreuk en onrechtstreekse verliezen om financiële gevolgen na schade te beperken. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan is een verzekering alle risico’s mogelijk. Wij zoeken graag naar een oplossing die de juiste bescherming biedt voor uw professionele situatie.

 • SAVE Insurance Gebouw Zelfstandige KMO
 • SAVE Insurance Aansprakelijkheid Zelfstandige KMO
 • Tijdens het uitoefenen van uw activiteit bestaat de kans dat er schade wordt aangericht aan een derde partij. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van uzelf, uw personeelsleden en uw bedrijf in geval van lichamelijke en materiële schade in het kader van uw beroepsactiviteit. Afhankelijk van uw activiteit kunnen de volgende waarborgen worden aangeboden: BA Uitbating, BA na levering en BA toevertrouwd goed. Indien u over een zaak beschikt die toegankelijk is voor publiek, dan is een objectieve aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht onder bepaalde parameters. Zo beschermt u zich tegen schadevergoedingen die slachtoffers van brand of ontploffing van u kunnen eisen. Zelfs zonder bewijs van foutief handelen kunt u namelijk als uitbater aansprakelijk worden gesteld.

  Elke bestuurder of bedrijfsleider kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden na het begaan van een grove fout. Bescherm uzelf met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

 • Kies voor een tijdelijke of jaarlijkse oplossing om reisongemakken in te dekken. Bescherm uzelf en uw personeelsleden tegen de financiële consequenties van medische kosten in buitenland, repatriëring in geval van ziekte of ongeval, mogelijke vervroegde terugkeer wegens overlijden of ziekenhuisopname van een familielid in België. Verzeker uzelf en uw personeelsleden tegen annulatie, mogelijke reisonderbreking en ongemakken met betrekking tot uw bagage.

 • SAVE Insurance Reisverzekering Zelfstandige KMO
 • SAVE Insurance Rechtsbijstand Zelfstandige KMO
 • Kies voor een ruimere dekking van uw verzekeringspolissen waarmee uw rechten helpt te beschermen en verdedigen. Bij schade maar ook bij juridische geschillen op het gebied van contracten, werknemers, klanten, leveranciers, overheid, onroerend goed, voertuigen, enzovoort. 

Zelfstandige KMO

Personeel

 • SAVE Insurance Arbeidsongevallen Zelfstandige KMO
 • Als werkgever bent verplicht om een wettelijke arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor het personeel dat u in dienst heeft. Hiermee beschermt u uw werknemers (zowel arbeiders als bedienden)  tegen een ongevallen op de werkvloer en tijdens het woon-werkverkeer. Deze verzekering biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en medische kosten en meer.

 • SAVE Insurance Groepsverzekering Zelfstandige KMO
 • Moedig uw werknemers aan om een groepsverzekering af te sluiten! Deze is namelijk voordeliger dan een loonsverhoging. Een groepsverzekering is fiscaal interessant voor zowel de werkgever alsook werknemer. Het kan verschillende waarborgen omvatten zoals hospitalisatie, pensioen of arbeidsongeschiktheid.
Zelfstandige KMO

Zaakvoerder

 • Bent u bewust van de financiële consequenties voor u en uw bedrijf in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid? Wat gebeurt er als u betrokken raakt bij een ongeval of arbeidsongeschikt wordt door ziekte? Hoe kunt u dezelfde levensstijl behouden na uw pensioen? Wat gebeurt er met uw nabestaanden als u plotseling overlijdt?

  Het is nooit te vroeg om aan uw toekomstige financiële situatie te denken. U kunt fiscaal voordelig sparen voor uw eigen pensioen via uw bedrijf/activiteit
  Bescherm uzelf tegen arbeidsongeschiktheid door middel van een verzekering voor ongevallen, ziekte of overlijden.

  Overweeg als bedrijfsleider polissen zoals VAPZ, een bedrijfsleidersverzekering of een gewaarborgd inkomen.

  Slaap op beide oren, zodat u, uw familie alsook uw professionele activiteit niets tekortkomen.

 • SAVE Insurance Zaakvoerder Zelfstandige KMO