blog1-hero

Betaalt mijn hospitalisatieverzekering de medische onkosten terug indien ik besmet ben met het coronavirus?

Als u een hospitalisatieverzekering heeft onderschreven en u bent gehospitaliseerd omdat u besmet bent met het coronavirus, dan worden uw hospitalisatiekosten gedekt. Daar uw ziekteverzekering niet alle kosten gaat vergoeden kunnen deze resterende kosten hoog oplopen zoals supplementen voor éénpersoonskamer, erelonen, enz. De algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven van kracht. Het is dan ook best deze te raadplegen voor elke hospitalisatie.

Betaalt men de onkosten terug die gelinkt zijn aan het opsporen van het coronavirus?

De opsporingskosten worden gedekt indien het onderzoek gevolgd geweest is door een hospitalisatie. De algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven natuurlijk van kracht.

Ik moet gehospitaliseerd worden, maar door de coronacrisis wordt de toegang tot het onthaal van het ziekenhuis afgesloten en kan ik mij niet aanmelden met mijn Medi-Assistance/Medi-Card. Wat moet ik nu doen?

Opdat de hospitalisatieverzekering uw ziekenhuisfactuur kan betalen, is het belangrijk dat u het nummer van uw Medi-Assistance/Medi-Card doorgeeft aan het ziekenhuis. Indien niet mogelijk heeft u 5 dagen tijd om dit aan de administratieve dienst van het ziekenhuis door te geven. Deze aangifte mag ook altijd door een familielid worden gedaan.

SAVE Insurance blog-1-pddn64br6wgabikahiaiyqgmiijt22ubz9m6yaxll4 Betaalt mijn hospitalisatieverzekering de medische onkosten terug indien ik besmet ben met het coronavirus? Business Uncategorized  Insurance Covid19

Als ik thuis in quarantaine geplaatst word, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen?

Deze komt niet tussen voor een quarantaine bij uw thuis.

Als ik in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst word, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen?

De quarantaine in het ziekenhuis geldt als een ziekenhuisopname en valt dus onder de dekking.

Ik heb een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever maar ben omwille van het coronavirus (Covid 19) op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Ben ik tijdens die periode van tijdelijke werkloosheid nog steeds verzekerd?

Ja, plus uw gezinsleden (indien aangesloten) blijven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering alsook verzekerd.

Huisartsen mogen in deze uitzonderlijke situatie telefonisch consultaties doen bij patiënten met symptomen van besmetting door het coronavirus.

Hoe moet ik mijn huisarts betalen bij een telefonische consultatie?

Tot het einde van de corona-pandemie kunnen alle artsen die hun patiënten telefonisch adviseren in het kader van corona/covid-19, en in het kader van zogenaamde ‘zorgcontinuïteit’, diens werk factureren als derde betaler tegen € 20. Voor u als patiënt betekent dit dat u zelf niets moet betalen voor een telefonisch consultatie. Deze kosten worden rechtstreeks geregeld via het ziekenfonds, en er wordt geen remgeld of andere bijkomende kosten aangerekend.

Tot slot, op 12 maart 2020 heeft de federale overheid besloten om alle geplande, niet-dringende hospitalisaties uit te stellen naar een latere datum. Door dit uitstel is het mogelijk dat de verschillende gemaakte kosten voor de hospitalisatie, zoals doktersbezoeken, sessies bij de kinesist, medicatie, bloedafnames etc. niet meer vallen binnen de prehospitalisatieperiode (doorgaans 30 dagen).

Daarnaast kan het ook gebeuren dat u verschillende medische kosten heeft gemaakt die volgen op een hospitalisatie die, omwille van de coronamaatregelen, uitgesteld moet worden. Hierdoor zal de posthospitalisatieperiode (doorgaans 90 dagen) niet voldoende zijn.

Onze Verzekeraars stelden ons gerust dat indien uw verzekering een pre- en postdekking omvat: de verschillende bezoeken of medische onderzoeken die, omwille van de coronamaatregelen, niet kunnen plaatsvinden in de initiële pre- en postperiode van een hospitalisatie, per dossier zullen worden bekeken en vergoed.

Moest U vragen hebben over Uw hospitalisatieverzekering, aarzel niet contact op te nemen. We helpen U graag verder

Comments are closed.